Besøk av Det lokale eltilsyn (DLE) og Elsikkerhet Norge

Elektrikerlærlingene som går på VG3 restteorikurs har hatt besøk ifra dyktige karer fra Det Lokale Eltilsyn og Elsikkerhet Norge. Der vi fikk en innføring i hvordan de jobber og hva slags type feil som er typiske for bransjen. Veldig lærerikt for alle på kurset og opplæringskontoret.