Vellykket instruktørkurs for godkjente lærebedrifter

Vi vil takke deltagerne på instruktørkurset som ble arrangert 24.april 2018.

Les mer om kurset her