Ledige læreplasser

CNC-maskinering, 1 plass, Moelven Limtre

Industrimekaniker, 1 plass, Moelven Østerdalsbruket

Produksjonsteknikker, 1 plass, Moelven Østerdalsbruket

Dataelektronikerfaget: 2 plasser, Nokas

Telekommunikasjonsfaget, 1 plass, Nexsus Fiber Optics AS

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 plass, Bjørnsgård Barnehage

Salgsfaget, 1 plass, Gest AS,  1 plass, Burger King,

Tak- og membrantekkerfaget: 2 plasser, Protan Tak

Glassfaget: 2 plasser, Sagstuen

Tømrerfaget, 1 plass, Aprilhaugen, 1 plass Recover Nordic, 1 plass, Land Hus, 1 plass, Rønningen Byggservice

IKT, 1 plass, EG AS

Mediegrafikerfaget, 1 plass, Hamar Media

Murerfaget, 1 plass, J & K Johnsen