Ledige læreplasser

CNC-maskinering, 1 plass, Moelven Limtre

Produksjonstekniker, 1 plass, Moelven Østerdalsbruket

Produksjonstekniker, 1 plass, Moelven Mjøsbruket

Produksjonstekniker, 1 plass Jemtland

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 plass, Bjørnsgård Barnehage

Salgsfaget, 1 plass, Gest AS,  1 plass, Burger King,

Tak- og membrantekkerfaget: 2 plasser, Protan Tak

Glassfaget: 2 plasser, Sagstuen

Tømrerfaget, 1 plass, Aprilhaugen, 1 plass Recover Nordic, 1 plass, Land Hus, 1 plass, Rønningen Byggservice

IKT, 1 plass, EG AS

Mediegrafikerfaget, 1 plass, Hamar Media

Murerfaget, 1 plass, J & K Johnsen

Se mer om hvordan søke læreplass