Anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder. Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt, landskapsingeniør, anleggsgartnertekniker og -mester. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren: opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l. utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider Les mer om anleggsgarnerfaget  Søk læreplass

Resepsjonsfaget

Aktuelle arbeidssteder En resepsjonist kan ha sin arbeidsplass innen en rekke private og offentlige virksomheter som for eksempel hoteller og andre overnattingsbedrifter, flyselskaper, fergerederi og passasjerskip. Sentrale arbeidsoppgaver kundeservice gjestebehandling og bevertning ivareta gjestens behov og krav til sikkerhet markedsføring og salgsarbeid produktutvikling i møte med kunden bruk av ulike salgs- og bookingsystemer og teknologiske hjelpemidler Les mer om resepsjonistfaget   Finn lærebedrift

Elektroreparatør

Aktuelle arbeidssteder Arbeidsfeltet er innenfor både den private og den offentlige sektoren. Elektroreparatøren kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted, en autorisert elektroinstallatør eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidet utføres på verkstedet eller ute hos kunden der arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer. Sentrale arbeidsoppgaver En elektroreparatør utfører bl.a. til- og frakobling på en- og trefase effektuttak feilsøking, funksjonstesting og reparasjoner av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med ulike energisystemer samt elektrisk drevne apparater basert på indusksjons- og mikrobølgeprinsippet installasjon, igangsetting og reparasjon av ulike gassdrevne varme- og kuldeapparater Les mer om elektroreparatørfaget … Les mer

Tavlemontørfaget

Aktuelle arbeidssteder Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner. Sentrale arbeidsområder er Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg Mer om tavlemontørfaget Finn lærebedrift

Industrimekaniker

Aktuelle arbeidssteder Industrimekanikere er ofte ansatt i private virksomheter, og jobber innenfor kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling. Sentrale arbeidsoppgaver er montering og vedlikehold av maskiner rør- og platearbeid feilsøking på maskiner og prosessutstyr bruk av maskindrevet verktøy Les mer om industrimekanikerfaget Finn lærebedrift

Reiselivsfaget

Aktuelle arbeidssteder En reiselivsmedarbeider kan ha sin arbeidsplass innen en rekke virksomheter som for eksempel reise- og bookingbyråer, turoperatører, jernbaneselskaper, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontorer og fergerederier. Sentrale arbeidsområder er kunde-/gjestebehandling rådgivning og veileding om reiser og reisemål planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplevelser bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy bruk av søkemotorer og bookingsystemer reservasjon og billettering markedsføring og salgsarbeid Les mer om reiselivsfaget Finn lærebedrift

Mediegrafikerfaget

Aktuelle arbeidssteder En mediegrafiker kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren. Eksempler er tradisjonelle grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, multimedieselskaper, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og produksjonsselskaper og større bedrifter med egne informasjons- og medieavdelinger. Sentrale arbeidsoppgaver Mediegrafikere arbeider med visuell kommunikasjon innen: trykksakproduksjon webdesign multimedieproduksjon film- og TV-produksjon design for displayer på håndholdte medier Innenfor dette brede spekteret av arbeidsoppgaver er det naturlig å spesialisere seg på enkelte oppgaver. Les mer om mediegrafikerfaget Finn lærebedrift

Låsesmedfaget

Aktuelle arbeidssteder Låsesmeder arbeider som regel ved verksteder eller i egen virksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver montering og reparasjon av låser, beslag, dørlukkere og andre låsinnordninger fremstilling av forskjellige typer nøkler, beslaglister og låsesystemer installasjon, idriftsetting og service på adgangskontroll- og porttelefonanlegg integrering av adgangskontrollsystemer med alarm og ITV oppsetting av pc/server, nettverk og programvare relatert til låsesmedfaget Dette er et såkalt særløpsfag hvor du har 1 år på skole og 3 år i bedrift. Les mer om låsesmedfaget Finn lærebedrift

Kontor- og administrasjonsfaget

Aktuelle arbeidssteder Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver service, kundebehandling og veiledning skriftlig og muntlig informasjonsformidling kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler Les mer om kontor- og administrasjonsfaget Finn lærebedrift    

Idrettsanleggsfaget

Aktuelle arbeidssteder Som driftsoperatør i idrettsanlegg kan du få jobb i fylkeskommunale, kommunale eller private idrettsanlegg som f.eks. bade- og svømmeanlegg, idrettshaller og spesialhaller, nærmiljøanlegg, stadionanlegg for fotball og friidrett, kunstfrosne isanlegg ute og inne, gressbaner, grusbaner og garderobeanlegg. Sentrale arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken anleggstype du arbeider med, men vil omfatte drift, forvaltning og vedlikehold av anlegget. Sentrale arbeidsoppgaver i idrettsanleggsfaget er: tilrettelegging for idrettslig aktivitet tilby service overfor brukere i form av renhold, teknisk drift og oppfølging av bygg og anlegg rigging til større idrettsarrangementer ettersyn, drift og vedlikehold av anlegget Bruk, drift og vedlikehold av teknisk … Les mer